Identyfikacja wizualna.

Identyfikacja wizualna jest podstawowym narzędziem, które ma za zadanie wykreować niepowtarzalny wizerunek Twojej firmy.

Identyfikacja wizualna

Jest to spójny zestaw wzajemnie uzupełniających się elementów, które tworzą kompleksowy wizerunek firmy. Jest to podstawowe narzędzie komunikacji pomiędzy Firmą a Klientem. Jego najważniejszym elementem jest logotyp, którego forma i charakter reprezentuje wartości oraz cele firmy. Proces tworzenia wizerunku firmowego przebiega wieloetapowo. Finalnym produktem, który otrzymujecie Państwo jest spójny i wyrazisty wizerunek Waszej firmy

Logotypy, grafiki
wizytówki, plakaty.